Telefony

Centrala 81 855-20-41 do 47
Rejestracja do poradni:
– Chirurgii Ogólnej
– Chirurgii Urazowo-Ortoped.
– Ginekologiczno-Położniczej
– Neurologicznej
– Rehabilitacyjnej
– Reumatologicznej
– Urologicznej
– Gabinetu USG
81 855-20-66
Rejestracja do poradni:
– Diabetologicznej
– Endokrynologicznej
– Gastrologicznej
– Kardiologicznej
– Nefrologicznej
81 855-20-41 do 47, w. 460
Rejestracja por. Chorób Płuc 81 854-19-22
Rejestracja CMR 81 855-20-41 do 47, w. 322
Rejestracja TK i RTG 81 855-20-41 w. 271
Izba Przyjęć 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe 81 854-55-49, 999
Administracja
Dyrektor/Sekretariat 81 855-28-07, fax: 81 855-28-76
Naczelna Pielęgniarka 81 855-20-41 w. 313
Główny Księgowy 81 854-55-47
Dział Techniczno-Gospodarczy 81 855-24-73
Biuro DTG 81 855-20-41 w. 420, 331
Sekcja Kadr i Płac 81 855-20-41 w. 309
Zamówienia Publiczne 81 855-66-08
Magazyn 81 855-20-41 w. 332
Sekcja Analiz, Weryfikacji i Realizacji Umów 81 855-20-41 w. 268
Archiwum Dokumentacji Medycznej 81 855-20-41 w. 345
Sekcja Higieny Szpitalnej 81 855-20-41 w. 490
Sekcja Żywienia 81 855-20-41 w. 327, 427
Inspektor BHP, P. Poż. i OC 81 855-20-41 w. 307
Pełnomocnik ds. SZJ 81 855-20-41 w. 413
Radca Prawny 81 855-20-41 w. 495
Izba Przyjęć
Gabinet Lekarzy Chirurgów 81 855-20-41 w. 297
Gabinet Lekarzy Ogólnych 81 855-20-41 w. 365
Gabinet Lekarski 81 855-20-41 w. 361
Pielęgniarka Oddziałowa 81 855-20-41 w. 300
Dyżurka Pielęgniarek 81 855-20-41 w. 386
Izba Przyjęć Ogólna 81 855-20-41 w. 302
Izba Przyjęć Chirurgiczna 81 855-20-41 w. 362
Izba Przyjęć Dziecięca 81 855-20-41 w. 287
Izba Przyjęć Ginekologiczna 81 855-20-41 w. 237
Pacjenci 81 855-20-41 w. 236
Oddział Pediatryczny
Gabinet Ordynatora 81 855-20-41 w. 220
Gabinet lekarski 81 855-20-41 w. 285, 288
Dziecięca Izba Przyjęć 81 854-64-40
Gabinet lekarski 81 854-64-50
Pielęgniarka oddziałowa 81 855-20-41 w. 295
Dyżurka piel. – starszaki 81 855-20-41 w. 283
Dyżurka piel. – obserwac. 81 855-20-41 w. 289
Magazyn gospodarczy 81 855-20-41 w. 342
Pacjenci d. młodsze 81 855-20-41 w. 294
Pacjenci d. starsze 81 855-20-41 w. 296
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
Gabinet Ordynatora 81 855-20-41 w. 383
Gabinet lekarski 81 855-20-41 w. 349
Pielęgniarka oddziałowa 81 855-20-41 w. 286
Dyżurka pielęgniarek 81 855-20-41 w. 284
Sekretarz medyczny 81 855-20-41 w. 488
Pacjenci 81 855-20-41 w. 381
Oddział Internistyczno-Kardiologiczny (strona męska)
Gabinet Ordynatora 81 855-20-41 w. 260
Gabinet lekarski 81 855-20-41 w. 262, 265
Gabinet lekarski 81 855-20-41 w. 266
Piel. oddziałowa 81 855-20-41 w. 261
Dyżurka pielęgniarek 81 855-20-41 w. 263
Kardiologia 81 855-20-41 w. 243
Holter 81 855-20-41 w. 264
Kuchenka 81 855-20-41 w. 467
Pacjenci 81 855-20-41 w. 463
Oddział Internistyczno-Kardiologiczny (strona kobieca)
Piel. oddziałowa 81 855-20-41 w. 242
Dyżurka pielęgniarek 81 855-20-41 w. 233
Chemioterapia 81 855-20-41 w. 232
Pacjenci 81 855-20-41 w. 464
Oddział Chorób Płuc
Gabinet Ordynatora 81 855-20-41 w. 486
Gabinet Lekarski 81 855-20-41 w. 485
Pielęgniarka Oddziałowa 81 855-20-41 w. 261
Dyżurka Pielęgniarek 81 855-20-41 w. 263
Pacjenci 81 855-20-41 w. 463
Pracownia Diagnostyki Obrazowej
Gabinet lekarski 81 855-20-41 w. 272
Gabinet techników 81 855-20-41 w. 271
Pracownia RTG – parter 81 855-20-41 w. 269
Rejestracja 81 855-20-41 w. 271
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Gabinet lekarski (fax) 81 855-20-41 w. 489
Gabinet lekarski 81 855-20-41 w. 226, 426
Pielęgniarka oddziałowa 81 855-20-41 w. 254
Dyżurka pielęgniarek 81 855-20-41 w. 244
Gabinet zabiegowy 81 855-20-41 w. 216, 253
Oddział Urologiczny
Gabinet Ordynatora 81 855-20-41 w. 346
Gabinet lekarski 81 855-20-41 w. 347
Pielęgniarka oddziałowa 81 855-20-41 w. 247
Dyżurka pielęgniarek 81 855-20-41 w. 204, 206
Pacjenci 81 855-20-41 w. 341
Oddział Ginekologiczny
Gabinet Ordynatora 81 855-20-41 w. 219
Gabinet lekarski 81 855-20-41 w. 238
Pielęgniarka oddziałowa 81 855-20-41 w. 218
Dyżurka położnych 81 855-20-41 w. 240
Pacjenci 81 855-20-41 w. 239
Oddział Neonatologiczny
Gabinet Ordynatora 81 855-20-41 w. 470
Gabinet lekarski 81 855-20-41 w. 229
Dyżurka położnych 81 855-20-41 w. 228
Oddział Położniczy
Dyżurka położnych 81 855-20-41 w. 231
Pacjenci 81 855-20-41 w. 230
Trakt Porodowy
Gabinet lekarski 81 855-20-41 w. 249
Dyżurka położnych 81 855-20-41 w. 241
Trakt porodowy 81 855-20-41 w. 209
Oddział Chirurgiczny
Gabinet Ordynatora 81 855-20-41 w. 202
Gabinet lekarski 81 855-20-41 w. 205, 425
Pielęgniarka oddziałowa 81 855-20-41 w. 201
Dyżurka pielęgniarek 81 855-20-41 w. 208
Sala opatrunkowa 81 855-20-41 w. 210
Pacjenci 81 855-20-41 w. 424
Oddział Intensywnej Terapii
Gabinet Ordynatora 81 855-20-41 w. 203
Gabinet lekarski 81 855-20-41 w. 213, 423,
Gabinet lekarski 81 855-20-41 w. 484
Anestezjologia 81 855-20-41 w. 212, 423
Pielęgniarka oddziałowa 81 855-20-41 w. 422
Dyżurka pielęgniarek 81 855-20-41 w. 200, 234
Trakt Operacyjny
Pokój przygotowawczy 81 855-20-41 w. 211
Trakt operacyjny 81 855-20-41 w. 421
Centrum Medycyny Rodzinnej
Gabinet lekarski 81 855-20-41 w. 227, 376, 475
Gabinet lekarski dziec. 81 855-20-41 w. 321, 395
Poradnia preluksacyjna 81 855-20-41 w. 225
Gabinet zabiegowy 81 855-20-41 w. 368
Punkt szczepień 81 855-20-41 w. 476
Poradnie Specjalistyczne
Poradnia chirurgiczna 81 855-20-41 w. 393, 477
Por. chir. – pielęgniarki 81 855-20-41 w. 377
Poradnia ortopedyczna (zab.) 81 855-20-41 w. 366
Poradnia ortoped. (gab. lek.) 81 855-20-41 w. 466
RTG 81 855-20-41 w. 269
Poradnia internistyczna 81 855-20-41 w. 459, 462
Poradnia K – pielęgniarki 81 855-20-41 w. 379
Poradnia K – gabinet lekarski 81 855-20-41 w. 315
Poradnia neurologiczna 81 855-20-41 w. 352, 392
Poradnia reumatologiczna 81 855-20-41 w. 389
Poradnia urologiczna 81 855-20-41 w. 336
CMR Kock 81 859-10-20
CMR Ostrów Lubelski 81 852-00-22
Inne
Gabinet USG 81 855-20-41 w. 293
Gastrofiberoskopia 81 855-20-41 w. 275
Rehabilitacja – gabinet lekarski 81 855-20-41 w. 430
Rehabilitacja – kierownik 81 855-20-41 w. 257
Fizykoterapia 81 855-20-41 w. 259
Barek 81 855-20-41 w. 385