ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania pism w formie elektronicznej do SPZOZ w Lubartowie. Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej SPZOZ w Lubartowie na platformie ePUAP wymagane jest założenie konta w systemie ePUAP oraz potwierdzenie Profilu Zaufanego.

 

Adres skrytki ePUAP SPZOZ w Lubartowie wskazanej do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych:
/SPZOZLubartow/SkrytkaESP
Katalog Spraw – SPZOZ w Lubartowie

Każda wysyłka i odbiór są potwierdzane Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, które jest równoważne z elektronicznym ‘awizo’. Więcej informacji na stronie:
ePUAP – Strefa Klienta