Kierownictwo

p. o. Dyrektor – Sylwia Domagała
Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa – lek. med. Michał Korzeniewski
Główny księgowy – mgr Edyta Wiśniewska
Pielęgniarka Naczelna – Anna Zielińska

Sekretariat – Dorota Ogrodowska
tel. 81 855 28 07
faks 81 855 28 76
e-mail: sekretariat@spzoz-lubartow.pl